Vrátenie tovaru

Úvod O nákupeVrátenie tovaru

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:


Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred odoslaním tovaru a taktiež 14 dní po prevzatí tovaru bez udania dôvodu a bez akéhokoľvek postihu. Je nutné však zaslať e-mailom alebo na adresu odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Tovar však musí kupujúci vrátiť úplný, nepoškodený a čistý v stave a hodnote v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci kúpnu cenu znížiť o odpovedajúcu čiastku.

 

 

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.


Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

- kontaktovať predávajúceho písomne alebo e-mailom (info@bazarpegas.sk) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí na adrese prevádzky prevádzkovateľa: Jakub Rábek, Žarnov 147, Turňa nad Bodvou, 044 02 (stiahnuť žiadosť na odstúpenie od zmluvy)

- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu (uvedenú vyššie) a to za nasledujúcich podmienok:

  1. tovar musí byť v pôvodnom stave v akom ho kupujúci prevzal
  2. tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  3. tovar odporučujem kupujúcim zaslať doporučene a poistený (nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie)
  4. kupujúci je povinný poslať tovar späť v zákonom stanovenej lehote 14 dní ktorá začína plynúť odo dňa zaslania odstúpenia od zmluvy
  5. tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, zásielky na dobierku nebudú akceptované 


V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, budú kupujúcemu peniaze za tovar zaslané prevodom na jeho účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Náklady na vrátenie znáša kupujúci.


Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (v našom prípade výroba menoviek a darčekových predmetov)

 

Pri osobnom odbere tovaru nieje možné odstúpenie od zmluvy.


Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Copyright 2014 - 2024 © Jazdecké potreby Bazár Pegas